UPT- 1133
Studium vlastností metamateriálů a mikrovlnných struktur s využitím šumové spektroskopie a magnetické rezonance
Projekt je plánován na čtyři roky s dosažením zcela původních výsledků. Cílem je návrh, realizace a aplikace isotropních metamateriálů, zkoumat aktivní metamateriály pracující na bázi radiové identifikace a cílem řídit jejich vlastnosti. Budou navrženy a experimentálně ověřeny měřicí metody využívající šumové spektroskopie vhodné k charakterizaci materiálů, studovány vlastnosti šumového signálu při použití reálných prvků a bude vytvořen analyticko-numerický model stochastických dějů s predikcí výsledků.
Řešitel:Macháč Jan FEL ČVUT v Praze
Spoluřešitelé:Bartušek KarelÚstav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Fiala PavelFEKT VUT v Brně
Agentura: GA ČR
Reg. č.: GA102/09/0314
Trvání: 01:01:2009 - 31:12:2012