Světlo se využívá nejen na svícení, ale i k přemísťování objektů! Oblast výzkumu: Využití světla (laserů) k vytváření mikroútvarů světlem (fotopolymerace), k zachycení mikroobjektů (např. i živých buněk) a nanoobjektů v prostoru, jejich přemístění světelným svazkem, třídění podle velikosti pouhým osvícením, vytváření samouspořádaných struktur mikroobjektů pouhým osvícením světlem a kombinace uvedených metod se světelnou mikroskopií a optickou spektroskopií. Jak to vypadá? Laserové zařízení namontované v mikroskopu umožňuje objekty nejen pozorovat ale i s nimi manipulovat. Co to umí: Optická pinzeta. Zařízení, které jediným zaostřeným laserovým svazkem do plošky srovnatelné s vlnovou délkou světla dokáže v prostoru zachytit a přemístit živou buňku, mikroobjekt nebo nanoobjekt. Optický dopravník. Zařízení, které využívá interference dvou laserových svazků k přesnému přemístění mikroobjektů a nanoobjektů na větší vzdálenosti (stovky mikrometrů až jednotky milimetrů). Optické třídění. Pasivní optické třídění prostorově oddělí různé složky heterogenních suspenzí pouhým osvícením interferenční světelnou strukturou. Opticky vázaná hmota. Uspořádávání mikroobjektů osvícením světlem.
Objekt v kapaline pozorovaný v mikroskopu se v ní pohybuje Brownovým pohybem. Zapne-li se laserová past a zaostřený laserový svazek vtáhne objekt do svého středu, tj. do místa největší intenzity. Takovouto optickou pinzetou – pastí tvořenou pouze světlem - můžeme pozorovaný objekt držet na požadovaném místě, nebo jej posunovat, apod. Pozorovaný objekt zachycený v optické pasti je pro světlo – proud fotonů – průsvitný, tj. jednotlivé fotony jím projdou (nepohltí se ani neodrazí) ale změní směr, protože objekt (kulička) má vyšší index lomu než okolní prostředí (kapalina). Foton, který projde objektem mu při změně směru předá část své hybnosti. Objekt (kulička) se pohne. Zaostřený (fokusovaný) proud mnoha fotonů vtahuje kuličku do místa s nejvyšší intenzitou světla.