Tým společně s lékaři z Fakultní nemocnice u sv. Anny a Mayo Clinic, Rochester, MN, USA vyvíjí nové diagnostické protokoly využívající co nejvíce neinvazivní excitaci a zaznamenávající interakce mezi biologickými signály. Nedílnou součástí činnosti je i návrh a realizace speciálních měřicích zařízení. Zpracování signálu je založeno na interaktivním modulu ScopeWin a programu MATLAB. Zpracování zahrnuje jak klasické a ověřené metody zpracování tak i řadu speciálních algoritmů, například pro výpočet vlastností QT intervalu, časového zpoždění mezi signály pro lokalizaci zdroje signálu, výpočet vzájemných vazeb mezi signály atd. Výsledky přináší nové poznatky z fyziologie a jsou využívány při diagnostice kardiovaskulárních onemocnění a onemocnění centrální nervové soustavy.
Kliknutím na jednotlivé barevné body na lidském těle zobrazíte ukázky zpracování různých druhů signálů a dalších oblastí naší práce:
  • Žlutá - Zpracování EKG
  • Oranžová - Impedanční kardiografie
  • Červená - Diagnostika rizik náhlé srdeční smrti
  • Modrá - Měření EEG z elektrod vnořených v mozku
  • Zelená - Konstrukce experimentálních lékařských přístrojů