Práce v laboratořích jsou specializovány především na vývoj nového přístrojového vybavení a metod pro rastrovací elektronové mikroskopy. Výsledky jsou aplikovány v především v automobilovém, polovodičovém a chemickém průmysl, strojírenství, lékařství a biologických oborech. Přístroje s vysokým rozlišením mohou zobrazit vodivé preparáty. Ke zobrazení nevodivých a biologických preparátů slouží environmentální rastrovací elektronový mikroskop. Rastrovacím elektronovým mikroskopem s pomalými elektrony je možné zobrazit s velmi vysokým rozlišením nepokovené izolační vzorky při energii nižší než 100 eV.

Přístrojové vybavení v laboratořích laboratořích tvoří:
 • rastrovací elektronové mikroskopy
  • Jeol JSM 6700F, rozlišení 1nm při 15kV
  • Tescan Vega TS 5130MM, rozlišení 3 nm při 30 kV.
  • Aquasem II.
  • SEM s pomalými elektrony
 • energiově disperzní analýzátor
  • INCA Energy 350
 • Příprava vzorků
  • Naprašovačka BALZERS SCD 030
  • Napařovačka Jeol JEE-420

Zobrazení topologie křemíkové elektronické součástky. V optickém mikroskopu se součástka jeví jako pravidelná. Obraz ze SEM odhaluje nepravidelnosti na hranách součástky. V obraze AFM jsou tyto defekty snadno měřitelné.