AV21: Špičkový výzkum ve veřejném zájmu


Na této webové stránce jsou soustředěny informace týkající se akcí realizovaných Ústavem přístrojové techniky AV ČR v. v. i. v rámci výzkumného programu „Diagnostické metody a techniky“ – jednoho ze 14 okruhů, kterým se věnuje a které podporuje projekt špičkového výzkumu ve veřejném zájmu, známý jako Strategie Akademie věd AV21.


Ve dnech 23. s 24. března 2017 navštívil Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR významný vědec z oboru fyziky laserů RNDr. Martin Kozák, Ph.D., z Friedrich-Alexander Universität, který byl host dvoudenního workshopu na téma „nové zdroje elektronů“. Ve čtvrtek se uskutečnila veřejná přednáška v sále ÚPT AV ČR na téma „laserem-stimulované autoemise“, na které Martin Kozák představil svůj výzkum na univerzitě v Erlangenu, kde působí již dva roky.
Workshop je podporován programem Diagnostické metody a techniky v rámci strategie AV21.

Více zdeDne 6. prosince se v ÚJV Řež, a.s. konal v rámci aktivity Strategie AV21 workshop na téma „ Měřicí metody a metrologie pro výzkum a průmysl“.
Pořadatelem workshopu byl Dr. O. Číp z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v Brně v rámci projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“.

Více zdeV pátek 25. listopadu 2016 organizoval Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR seminář 3BIO.
Seminář byl podporován programem Diagnostické metody a techniky v rámci strategie AV21.

Více zdeVe dnech 22. – 24. listopadu 2016 se v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., v Brně, uskutečnilo mezinárodní setkání vědců, kteří se zároveň zúčastnili jednodenního workshopu na téma „Recent trends in cryo-SEM applied to biology and chemistry“.

Více zdeVe dnech 10. – 11. listopadu 2016 se v Zámeckém hotelu Třešť uskutečnil workshop na téma „Analytické techniky pro charakterizaci výtvarných děl“.
Workshop byl pořádán za podpory projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky“.

Více zdeVe dnech 25. - 26. října 2016 proběhl workshop „Analysis of Image Data for Diagnostics“ organizovaný Fyziologickým ústavem AV ČR v rámci výzkumného projektu Strategie AV21, program „ Diagnostické metody a techniky“, koordinované Ústavem přístrojové techniky AV ČR.

Více zdeLaser 56 - 19. října - 21. října 2016, Zámecký hotel TřešťVe čtvrtek 20. 10. 2016 se v přednáškovém sále ÚPT AV ČR se uskutečnila přednáška na téma "Zeolity, kam se jen podíváš". Dr. Pavla Eliášová z ÚFCH J. Heyrovského AV ČR, nositelka ocenění Česká hlava z roku 2014, nám představila zeolity coby materiály s širokým potenciálem.
U této příležitosti byla zveřejněna TZ.
Přednáška proběhla za podpory projektu Strategie AV21, program „Diagnostické metody a techniky“.

Více zdeDne 17. října se v přednáškovém sále ÚPT AV ČR v Brně uskutečnil workshop na téma zpracování biologických signálů v programu SignalPlant. Jednodenní workshop, zaměřený především na zpracování EKG a EEG signálů.
Workshop byl pořádán za podpory projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky“.

Více zdeVe dnech 13. – 14. října 2016 se konal v Mikulově mezinárodní workshop „Metody pokročilého zobrazování pomocí optických a elektronvě-mikroskopických metod“, který byl uspořádán v rámci projektu Strategie AV21 program „Diagnostické metody a techniky“. Koordinátorem workshopu je Ing. Vilém Neděla, Ph.D., vedoucí týmu Environmentální elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Více zde6. a 7. října 2016 uspořádal Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. již druhý mezinárodní workshop o rentgenové a EUV optice, v rámci výzkumného programu „Diagnostické metody a techniky“, projektu Strategie AV21.

Více zdeDne 27. 09. 2016 se v ÚPT AV ČR konal workshop na téma Využití biomasy pro energetické účely a výrobu biopaliv (Biomass for energy) v rámci Strategie AV21, výzkumný program „Účinná přeměna a skladováni energie“.

Více zdeRecent Trends 2016 - patnáctý ročník mezinárodního semináře o současných trendech v elektronové a světelné optice a přístrojové technice pro povrchovou fyziku se letos uskutečnil v termínu 29. 5. – 3. 6. v hotelu Skalský Dvůr na Českomoravské vrchovině, kde 45 účastníků z 9 zemí prezentovalo 28 přednášek a 8 posterů. Diskutovalo se především o průlomových tématech, například z oblasti zobrazování v atomovém rozlišení, o nových elektronových a iontových zdrojích nebo o manipulaci elektronů světlem.
Tato akce je pravidelně pořádána oddělením Elektronové optiky Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. a je tradiční příležitostí k setkávání lidí pracujících v oblastech týkajících se vytváření a formování svazků nabitých částic a jejich využití.
Mezinárodní seminář se konal za podpory projektu Strategie AV21 “Diagnostické metody a techniky“.

Více zdeVe dnech 16. – 18. 5. 2016 se v Třešti konala mezinárodní konference Highland Spring School on Mesoscopic Physics.
Jarní škola byla zaměřena na perspektivní témata od kvantové optomechaniky po unikátní využití optických vláken, která spojovalo použití laserů. Desítka řečníků, světových špiček ve svých oborech, poutavým způsobem uvedla do problematiky přibližně dvacítku PhD studentů a mladých vědců a seznámila je s posledními trendy v oboru. Konference byla podporovaná z projektu Strategie AV21 “Diagnostické metody a techniky“ a zúčastnilo se jí 33 posluchačů.

Více zde


Výstava „Nanormální svět.cz 2015“ nyní v Praze!
Po plzeňské Techmánii a Veletrhu Věda, Výzkum, Inovace v Brně, je nyní možné výstavu shlédnout v prostorách Technologické agentury České republiky v Praze. Výstava vznikla za podpory ÚPT AV ČR v rámci projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky“.

Více zde


Ve dnech 7. 4. - 8. 4.2016 se konal v Mikulově mezinárodní workshop, kterého se zúčastnila řada významných osobností z oblasti elektronové mikroskopie.
Na workshopu byly prezentovány a konzultovány možnosti a aplikace vysokorozlišovacího environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu od firmy FEI QUANTA 650 FEG a skupiny environmentální elektronové mikroskopie.
Workshop byl pořádán v rámci projektu Strategie AV21 “Diagnostické metody a techniky“, jehož koordinátorem je Ing. Vilém Neděla, Ph.D., vedoucí týmu Environmentální elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

Více zde


Výstava Nanormální svět.cz 2015 se rozjela po ČR!

Výstava, která vznikla za podpory ÚPT AV ČR v rámci projektu Strategie AV21, program “ Diagnostické metody a techniky“ byla v měsíci únoru a březnu k vidění na dvou místech.
V Plzni, v Techmánii od 23.2 – 13.3.2016 a v Brně na Veletrhu Věda, Výzkum, Inovace v termínu od 9. – 11.3.2016.
http://www.sci-line.cz/extra/index.php/nanormalni-svet.html

Více zde


Ve dnech 18. - 19. prosince 2015 proběhl v Rakvicích seminář věnovaný problematice animálních modelů, jehož cílem bylo zvýšit informovanost mezi fyzikálními a biologickými partnery současného preklinického výzkumu využívajícího MR zobrazování. Seminář proběhl v rámci projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky”.

Více zde


Dne 15. prosince 2015 proběhl seminář na téma návrhy kryogenních zařízení a metody měření emisivit a absorptivit za nízkých teplot. Seminář proběhl v rámci projektu Strategie AV21, který podporuje program “Diagnostické metody a techniky”.

Více zde


8. prosince 2015 byla na půdě Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. slavnostně otevřena nová laboratoř vysokorozlišovací environmentální rastrovací elektronové mikroskopie za přispění projektu Strategie AV21, v rámci výzkumného programu „Diagnostické metody a techniky“.

Více zde


25. a 26. listopadu 2015 v Kostelci u Kyjova se konal workshop s názvem: „Nové trendy v pozorování hydratovaných preparátů pomocí vysokorozlišovacího SEM“. Jeho realizace byla podpořena v rámci projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky”.

Více zde
 

Dne 24. listopadu 2015 se konal v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. workshop na téma Telemetrologie AV21 - měřicí metody a metrologie pro výzkum a průmysl. Představil současné trendy distribuce etalonů frekvence a času pomocí fotonických sítí, aktuální stav v Evropě a v České republice. Workshop byl organizován v rámci Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“. Byl určen pro veřejný a firemní sektor.

Více zde
Ve dnech 18. a 19. listopadu 2015 proběhl mezinárodní workshop na téma „Mikromanipulační techniky v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu“. Workshop se konal v laboratořích Environmentální elektronové mikroskopie, Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v rámci projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky” ve spolupráci s firmou Kleindiek Nanotechnik GmbH (Německo).

Více zde


9. listopadu 2015 byla v Centru vedecko-technických informácií SR v Bratislavě (www.cvtisr.sk) otevřena výstava Nanormální svět.cz 2015. Výstava byla realizována v rámci projektu Strategie AV21, který podporuje program “Diagnostické metody a techniky”.
Foto – výstava „Nanormální svět“, Bratislava, listopad 2015, www.sci-line.cz

Více zde
 

4. listopadu 2015 se v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. konal seminář s ukázkami měření přenosu tepla blízkým polem za nízkých teplot. Seminář byl realizován v rámci projektu Strategie AV21, který podporuje program “Diagnostické metody a techniky”.

Více zde
26. a 27. října 2015 uspořádal Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. první mezinárodní workshop o rentgenové a EUV optice, v rámci výzkumného programu „Diagnostické metody a techniky“, projektu Strategie AV21.

Více zde


22. října 2015 se uskutečnil v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. seminář na téma Pokročilé neinvazivní postupy pro diagnostiku v humánním i veterinárním lékařství a biologii. Seminář byl pořádán v rámci projektu Strategie AV21, který podporuje výzkumný program “Diagnostické metody a techniky”.

Více zde


V tomto významném roce jubileí, kdy celý svět po celý rok oslavuje vlnové délky, se konala v Zámeckém hotelu Třešť ve dnech 21. října – 23. října 2015 multioborová Konference LASER 55.

Více zde


 

7. října 2015 proběhl úzce specializovaný ústavní seminář s praktickými ukázkami měření emisivit pro zástupce firmy RUAG GmbH, Vídeň, Rakousko. Seminář pro zahraniční posluchače se konal v rámci projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky”.

Více zde
2. až 4. října 2015 se konala v Náchodě již 14. mezinárodní konference „Dílny Heuréka“ pořádaná pro učitele fyziky ZŠ, SŠ a VŠ. Účastníci dílny si vyrobili vlastní model Faradayova motoru pod vedením vědců z ÚPT AV ČR v. v. i. v rámci Strategie AV21.

Více zde


25. září 2015 se uskutečnil v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. workshop na téma „Diagnostické metody pro energetické využití biomasy a řízení spalovacích procesů“. Workshop byl pořádán v rámci projektu Strategie AV21, který zároveň podporuje výzkumný program “Diagnostické metody a techniky”.

Více zde


24. září 2015 se v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. uskutečnil mezinárodní workshop pod vedením mladé vědkyně Mgr. Elišky Mikmekové, Ph.D., na téma „Charakterizace dvojrozměrných materiálů pomocí pomalých elektronů“. Workshop byl pořádán v rámci projektu Strategie AV21, který zároveň podporuje výzkumný program “Diagnostické metody a techniky”.

Více zde


17. září 2015 navštívili Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. pracovníci Akademické laboratoře materiálového průzkumu malířských děl (ALMA), která je zapojena do programu Diagnostické metody a techniky v rámci Strategie AV21. OBR.: nepokovený organický pigment zobrazený metodou nenabíjející rastrovací elektronové mikroskopie

Více zde


14. – 18. září 2015 Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně.
Na vývoji nového typu laseru na řezání plechů se v rámci spolupráce s firmou HIWIN s.r.o. podílel Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Brno.

Více zde


Ve dnech 7. až 9. září 2015 byl v Brně uspořádán třídenní workshop věnovaný kvantitativní MR spektroskopii, v rámci projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky”.

Více zde


Rok 2015 byl vyhlášen Valným shromážděním OSN za Rok světla a technologií založených na světle. Jeho aktivity byly v Česku koordinovány Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Více zde


 
© 2001-2017, ÚPT AV ČR, v.v.i. Brno Poslední změna: 29. 3. 2017 15:47:33 Připomínky k této stránce zasílejte správcům zde