Seminars


ISI Seminars:

Name:Lector:Room:Date:Time from:
Sorry, today no seminar    
"Photon-enhanced Electron Imaging and Spectroscopy"Prof. Archie Howie, University of Cambridgelecture hall21. 03. 201611:00
Přednáška o CF CEITEC NanoIng. David Škoda, Ph.D.lecture hall09. 03. 201613:00
Workshop v rámci projektu Amispec Programlecture hall08. 03. 201609:00
,,Ultra-high energy resolution EELS in the electron microscope"Prof. Ondřej Křivánek, Nion Co., Kirkland, WA 98034, USA, and Department of Physics, Arizona State University, Tempe, USAlecture hall24. 02. 201613:00
,,Diagnostika a optimalizace mechanických a povrchových vlastností ochranných vrstev připravených metodami PVD a PECVD "prof. RNDr. Vilma Buršíková Ph.D. lecture hall15. 12. 201510:00
Stategie AV21 Představení nového mikroskopu Ing. Vilém Neděla, Ph.D.lecture hall08. 12. 201508:00
Školení „Nakládání s nebezpečnými chemikáliemi“ doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. lecture hall07. 12. 201511:00
Workshop AV 21 ,,Telemetrologie" Ing. Ondřej Číp, Ph.D.ALISI 124. 11. 201510:00
,,100 kilovoltový zdroj"Ing. Martin Zobač, Ph.D.lecture hall19. 11. 201511:00
,,Lokální mikrostrukturní změny vyvolané statickou a dynamickou indentací nanostrukturovaných a nanolaminovaných povlaků" Ing. Jaroslav Sobota, CSc.lecture hall05. 11. 201511:00
Strategie AV 21 „Diagnostické metody a techniky“Ing. Pavel Jurák, CSc.lecture hall22. 10. 201510:00
"Zobrazovací techniky pro laserové svařování a řezání" doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. lecture hall15. 10. 201511:00
"Novel Photonic Lightwave Circuit Elements: Microsphere Resonators and Meandering Waveguides"Prof. Dr. Ali Serpengüzel (Koç University, Department of Physics Rumelifeneri Yolu, Sariyer, Istanbul, Turkey)lecture hall08. 10. 201511:00
,,Mikrostruktury stavěné pomocí světla "Mgr. Oto Brzobohatý, Ph.D.lecture hall01. 10. 201511:00
Workshop AV 21 ,,Diagnostické metody pro energetické využití biomasy a řízení spalovacích procesů" Programlecture hall25. 09. 201508:00
Strategie AV 21 workshop on low-dimensional materials Programlecture hall24. 09. 201510:00
Strategie AV 21:,,Výtvarné umění a další aplikace instrumentální mikroanalýzy v Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i.Dr. D. Hradil - J. Šubrtlecture hall17. 09. 201511:30
4th TRANSACT Workshoplecture hall08. 09. 201508:00
Seminář OP PIKIng. Petr Porák, MPOlecture hall18. 08. 201513:00
,,Jak na poštu (elektronickou?)" Ing. Marek Vondralecture hall19. 06. 201510:00
,,Velká data: pohodlné zpracování (bio)signálů"Ing. Filip Plešinger, Ph.D., MEDISIGlecture hall18. 06. 201511:00
"Bezpečnost práce s kryogenními kapalinami" Ing. Josef Jelínek, CSc. lecture hall10. 06. 201512:00
,,Implementace Dixonových technik pro preklinické MR zobrazování ve vysokých polích" (PhD práce)Ing. Radim Koříneklecture hall14. 05. 201511:00
,,XENOIMAGE - hyperpolarizovaný xenon pro molekulární zobrazování neurodegenerace" (informace o podaném návrhu projektu H2020)Ing. Zenon Starčuk jr., CSc.lecture hall14. 05. 201511:45
,,Somatická embryogeneze"prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc.lecture hall12. 05. 201511:00
,,Mikrobiální biofilmy, jejich význam a možnosti jejich zkoumání"Doc. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (Mikrobiologický ústav, LF MU a FNUSA, Brno)lecture hall22. 04. 201511:00
,,13. komnata Magellanu "Ing. Filip Mika, Ph.D.lecture hall09. 04. 201511:00
,,Vady seřízení a hexapólový korektor sférické vady"Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.lecture hall01. 04. 201511:00
„Bude potřeba formulovat nové zákony fyziky? Jakou přístrojovou technikou je možno zkoumat vlastnosti EM vlnění subatomových částic.“Ing. Jaroslav Červinkalecture hall20. 03. 201509:00
"From bovine carcasses to cell characterization - spectroscopic applications in food research and industry" Nils Kristian Afseth, (NOFIMA – Norwegian Institute of Food, Fisheries and Aquaculture research, Norway)lecture hall17. 03. 201511:00
,,Právo duševního vlastnictví v popularizaci vědy II"JUDr. Matěj Myška, Mgr. Lucie Straková lecture hall13. 03. 201509:00
Přednáška: ,,Nová, velmi přesná metoda meření velikostí nanočástic v rastrovacím elektronovém mikroskopu v prozařovacím režimu" Petr Čižmárlecture hall13. 03. 201513:00
„Jak na grafén?“RNDr. Luděk Frank, DrSc.lecture hall12. 03. 201511:00
,,The first borane laser" Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.Dlecture hall05. 03. 201511:00
,,Elektrony na trase Temelín - ÚPT a zpět"doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.lecture hall19. 02. 201511:00
Seminář: FZÚlecture hall18. 02. 201509:00
,,Progress in Optical Trapping and Rotation" Professor Halina Rubinsztein-Dunlop, Director of the Quantum Science Laboratory at the University of Queenslandlecture hall05. 02. 201511:00
Optical Trapping and Nanotechnology – New Opportunities for Nanoscale SensingPeter J. Reece, School of Physics, University of New South Wales, Sydney, Australialecture hall23. 01. 201511:00
Přednáška: "MR spektroskopie myších modelov degeneratívnych ochorení"Ing. Vladimír Mlynárik, DrSc.lecture hall09. 01. 201514:00
Moderní zobrazovací jednotky ve videotechnice Ing. Martin Slanina, Ph.D. VUT Brno lecture hall19. 12. 201410:00
"Jednoduchá řeč technických posterů"Ing. Petr Jedlička, Ph.Dlecture hall10. 12. 201414:00
Školení „Nakládání s nebezpečnými chemikáliemi“ doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.lecture hall08. 12. 201411:00
„Moderní svařovací metody – aneb co (také) spojuje náš svět“doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.lecture hall03. 12. 201414:00
Seminář skupiny ET: Svařování elektronovým svazkemIng. Ivan Vlček, Ph.D.lecture hall27. 11. 201411:00
Seminář: "Optické spoje"doc. Otakar Wilfertlecture hall27. 11. 201414:00
Moderní kryptografické metody doc. Václav Zemanlecture hall26. 11. 201414:00
"Tvorba plazmatu při laserovém penetračním svařování" doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.lecture hall20. 11. 201411:00
MULTILAYER Ing. Jaroslav Sobota, CSc.lecture hall12. 11. 201411:00
Přednáška: Koexistence služeb digitálních televizních vysílacích sítí se systémy mobilních komunikací ve sdílených frekvenčních pásmech doc. Tomáš Kratochvíl, VUT Brnolecture hall07. 11. 201410:00
Seminář skupiny "Násobenie repetičnej frekvencie femtosekundového laseru pre presné merania v zememeračstve"Mgr. Adam Lešundáklecture hall16. 10. 201411:00
Právo duševního vlastnictví v popularizaci vědyJUDr. Matěj Myškalecture hall03. 10. 201410:00
Seminář skupiny Optické mikromanipulační techniky "Shape adapted optical forces and interactions"Dr. Stephen Simpsonlecture hall02. 10. 201411:00
Seminář skupiny "Diagnostika srdeční komorové asynchronie pomocí technologie UHF EKG"Ing. Pavel Jurák, CSclecture hall18. 09. 201411:00
Seminář oddělení Koherenční optiky: „Řízení experimentů s pomocí komunikační mesh-sítě založené na protokolu CAN“ Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D. ALISI 117. 09. 201414:00
FJFI - Physics and advanced simulations of some novel photonic and plasmonic structuresdoc. Ing. Ivan Richter, Dr., ČVUTlecture hall05. 09. 201411:00
,,Colloidal Osmotic Equilibrium in a Dielectrophoretic Force Field"Prof. Daniel Ou-Yang, Lehigh University USAlecture hall25. 07. 201411:00
Přednášky skupiny KO: ,,Detection of narrow lines in molecular iodine in the range 532 nm-501 nm for laser frequency stabilization", ,,Harmonic generation of IR laser sources around 1 µm and 1.5 µm for frequency stabilization on iodine lines in the 501 nm-532 nm range" (Frederic Du-Burck) Université Paris Nord, (Ouali Acef)SYRTE, Observatoire de Parislecture hall08. 07. 201410:00
Cathodoluminiscence mechanism of YAG:Ce single crystals Mgr. Jan Boklecture hall12. 06. 201411:00
Veřejné zakázky v podmínkách ÚPTIng. Jiří Kudělkalecture hall05. 06. 201410:00
Seminář skupiny: MR zobrazování perfúze prováděné na ÚPT v onkologických myších modelech Ing. Radovan Jiřík Ph.D.lecture hall29. 05. 201411:00
Manipulating light photon by photon(Mgr. Petr Marek Ph.D.)lecture hall27. 05. 201413:00
Přednáška skupiny Environmentální elektronová mikroskopie: “Led a nečistoty na něm očima fotochemika a environmentálním elektronovým mikroskopem” Mgr. Dominik Heger, Ph.D.,Ústav chemie, PřF MU v Brně. ALISI 122. 05. 201411:00
„Disordered Carbon based materials: physical properties and applications“ Michaël Lejeune, PhD., Université de Picardie Jules Verne (France)lecture hall13. 05. 201411:00
“The Interacting Electron - Sometimes a Particle, Sometimes a Wave"Mr.Professor Archie Howie FRS, Cavendish Laboratory, University of Cambridgelecture hall25. 04. 201410:00
Jak na efektivnější plnění úkolůRadek DrnovskýALISI 118. 04. 201409:00
Seminář skupiny Mikroskopie pro biomedicínu: "Aplikace metody mrazového lomu na biologický materiál"Mgr. Naděžda Vaškovicová, Ph.D.lecture hall17. 04. 201411:00
Workshop (VUT)lecture hall16. 04. 201408:00
Workshop (VUT)lecture hall15. 04. 201408:00
"Optimising forces and torques for optical tweezing"Dr. Simon Hanna, Reader in Physics, University of Bristollecture hall14. 04. 201414:30
“Towards Quantitative Scanning Electron Microscopy”Dr.Christopher Walkerlecture hall09. 04. 201414:00
Seminář skupiny Mikroskopie a mikroanalýza: "Vzhůru do nekonečna s mikroskopem Magellan 400!"Ing. Filip Mika, Ph.D.lecture hall03. 04. 201411:00
"Optical frequency standards and metrology of lengths in INRIM"Massimo Zucco, PhD., National Institute of Metrological Research (INRIM). Turin, Italylecture hall24. 03. 201410:00
Seminář skupiny EO: "Hexapólový korektor otvorové vady"Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.lecture hall20. 03. 201411:00
Rozlišovací schopnost katodoluminiscenčních stínítek YAG:Ce RNDr. Petr Schauer, CSc.lecture hall11. 03. 201412:00
Seminář skupiny Mikroskopie a spektroskopie povrchů " Charakterizace a aplikace naprašovaných carbon-nitridových vrstev"Mgr. E. Mikmekoválecture hall06. 03. 201411:00
"Pokroky v chemických a biochemických metódach prípravy nanomateriálov"Prof. Ing. M. Antalík, Dr.Sc., Ústav experimentálnej fyziky SAVlecture hall05. 03. 201411:00
Jak rozpoznat příležitost ke komercializaciV. Krmíčeklecture hall04. 03. 201409:30
Vlnově optický výpočet rozlišení systému SLEEM (Ph.D. T. Radlička)Ph.D. T. Radličkalecture hall04. 03. 201412:30
Horizont 2020A. Hradiloválecture hall25. 02. 201409:30
"Simulace prostorového náboje v elektronovém litografu" mgr. Jiří Zelinkalecture hall25. 02. 201412:00
"Shining a (bright) light on the very small"prof. Romain Qiudant, Institute of Photonic Sciences (ICFO), Barcelona lecture hall19. 02. 201411:00
Seminář EM: "Studium stárnutí hydratovaného CaO v EREM a REM"Ing. E. Tihlaříkoválecture hall11. 02. 201412:00
Světlo v optických vláknech Dr. Tomáš Čižmárlecture hall05. 02. 201415:00
Seminář skupiny "Elektronová litografie": Difraktologiedoc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.lecture hall29. 01. 201410:00
"Surface charge and hydrodynamic coefficient measurements micro-particles and living micro-organisms by Optical Tweezers" Giuseppe Pesce, Ph.D., Instituto de Fisica, Universita degli Studi di Napoli Federico II lecture hall29. 01. 201411:00
"Sluneční koróna při úplných zatměních Slunce"RNDr. Eva Marková, CSc.lecture hall17. 01. 201411:00
"Mikroskopie rostlinných embryí"RNDr. Jiří Runštuklecture hall14. 01. 201412:00
"Frequency comb interferometry for absolute distance measurement"Dr. Steven van den Berg, S. A.lecture hall14. 01. 201411:00
"Vady vychýlení vyšších řádů"Mgr. Martin Oral, Ph.D.lecture hall17. 12. 201312:00
"Školení bezpečnosti práce pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi"RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.lecture hall10. 12. 201310:00
"Směrová odrazivost velmi pomalých elektronů od poly- a monokrystalů Cu?"Mgr. Zuzana Pokorná, Ph.D.lecture hall10. 12. 201312:00
"Single ion - light interactions in free space"Mgr. Lukáš Slodička, Ph.D.lecture hall06. 12. 201314:00
Přednáška z Univerzity Palackéholecture hall05. 12. 201311:00
"Metrologická charakterizace mikrovezikulu pomocí TSEM"Dr. Petr Čižmár lecture hall03. 12. 201312:00
"Diagnostika laserového svařovacího procesu"RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.lecture hall28. 11. 201310:00
"Spektroskopické monitorování procesu svařování pulsním laserem"Ing. Mgr. Hana Šebestová, Universita Palackého v Olomouci lecture hall28. 11. 201311:00
Pavidelný výroční workshop centra AMISPEC, "Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie"lecture hall28. 11. 201314:00
"Monte Carlo simulace prošlých elektronů pro STEM detektor"Ing. Peter Novotnýlecture hall26. 11. 201312:00
"Lasery s velmi úzkou spektrální šířkou čáry a jejich použití v přesném měření délky"Mgr. Radek Šmíd, Ph.D.lecture hall14. 11. 201311:00
"Mathematica tour 2013 - Praha, Brno, Bratislava - firma Wolfram Research"lecture hall13. 11. 201309:00
"Nanočásticové systémy pro cílení léčiv (liposomy a nanovlákna)"RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brnolecture hall06. 11. 201309:00
"Využití Ramanovy spektroskopie pro studium života bakteriálních buněk"Mgr. Ota Samek, Dr.lecture hall06. 11. 201311:00
Projekt TIP - Mikroskopie elektrochemických senzorůIng. Vilém Neděla, Ph.D.lecture hall29. 10. 201312:00
"PulsWave: real-time vyhodnocení rychlosti šíření pulsní vlny v arteriálním systému"Ing. Filip Plešinger, Ph.D.lecture hall24. 10. 201311:00
"Characterization and application of sputtered Carbon Nitride thin films"Mgr. Eliška Mikmekoválecture hall22. 10. 201312:00
"Dynamics and spectroscopy of optically trapped microparticles: applications in soft matter and bio-medicine"Prof. Antonio Sasso, Instituto de Fisica, Universita degli Studi di Napoli Federico II lecture hall10. 10. 201311:00
"Anomální přenos tepla v kryogenní konvekci"Ing. Pavel Urban, Ph.D.lecture hall03. 10. 201311:00
"Chronická hepatická encefalopatie: jak MR spektroskopie a zobrazování napomáhají objasnění molekulárních mechanismů"Dr. Cristina Cudalbu, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausanne, Switzerlandlecture hall19. 09. 201311:00
"Enviromentální rastrovací elektronová mikroskopie"Ing. Vilém Neděla, Ph.D.lecture hall05. 09. 201311:00
"Selected activities of Biological Research Centre in Szeged"Prof. Pál Ormos, Biological Research Centre, Szegedlecture hall26. 06. 201311:00
"Biophotonic activities at the University of St. Andrews"prof. Kishan Dholakia, University of St. Andrews lecture hall26. 06. 201310:00
"Strukturni analyza pokrocilych vysokopevnostnich oceli (AHSS steels) nekonvencnimi metodami elektronove mikroskopie"Ing. Šárka Mikmekoválecture hall25. 06. 201312:00
"STMFull - plnotextové databáze pro výzkum a vývoj"PhDr. Klára Loukotoválecture hall20. 06. 201314:00
"Charakterizace nanočástic a tenkých vrstev v SEM Magellan 400"Ing. Filip Mika, Ph.D.lecture hall18. 06. 201312:00
"Mikrospektroskopie a spektromikroskopie Augerovými elektrony"RNDr. Luděk Frank, DrSc.lecture hall13. 06. 201311:00
"Aluminium alloys and superconducting materials"prof. Kenji Matsudalecture hall12. 06. 201310:00
"Two-photon excitation microscopy and SHG imaging in biomedical research"Mgr. Zuzana Burdíková, Ph.D.lecture hall10. 06. 201310:00
"Kvantové zpracování informace s jednotlivými fotony"Mgr. Ivo Straka lecture hall06. 06. 201311:00
"Simulation of electron trajectories of the STEM detector"Ing. Ivo Konvalina, Ph.D.lecture hall04. 06. 201312:00
"Světlo v komplexních prostředích: principy a aplikace"Dr. Tomáš Čižmárlecture hall28. 05. 201311:00
"Method of preparation of experimental field-emission cathodes"Ing. Alexandr Knápek, Ph.D.lecture hall28. 05. 201312:00
"Semiconductor lasers in dimensional metrology"Dr. Ahmed Abou-Zeidlecture room n.123. 05. 201311:00
"Time-of-flight mass spectrometer"Mgr. Martin Oral, Ph.D.lecture hall16. 05. 201311:00
"Možnosti pro financování výzkumu a vývoje v rámcovém programu HORIZONT 2020 v letech 2014-2020"RNDr. Petr Pracna, CSc.lecture hall15. 05. 201313:00
"Structured wave fields: Generation, characterization and applications"Dr. Karen Volke – Sepúlvedalecture hall09. 05. 201311:00
"Elektronová litografie"doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.lecture hall02. 05. 201311:00
"Funkce přenosu kontrastu pro scintilační detektory v REM"Mgr. Jan Boklecture hall30. 04. 201312:00
"Detekční systémy pro EREM"Ing. Vilém Neděla, Ph.D.lecture hall23. 04. 201312:00
"Introduction to academic writing in English: Writing for the reader" a "Basics of academic texts" Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová Ph.D., Mgr. Šárka Císařoválecture hall23. 04. 201312:30
"Electron beam micromachining of nonmetallic materials"Ing. Libor Dupák, Ph.D.lecture hall18. 04. 201311:00
"Monte Carlo Simulácie (MCS) interakcií pomalých elektrónov s látkou"Ing. Peter Novotný lecture hall09. 04. 201312:00
"Mikrotermáílní Field-Flow Frakcionace: Bilance a představení projektu“Prof. Ing. Josef Janča, DrSc.lecture hall04. 04. 201311:00
"Mikroskopie ledu"RNDr. Jiří Runštuklecture hall02. 04. 201312:00
"Visions of cathodoluminescence laboratory"RNDr. Petr Schauer, CSc.lecture hall12. 02. 201312:00
"Některé netradiční metody přípravy vzorků pro ED mikroanalýzu a sledování mikromorfologie v SEM"doc. Antonín Rek, CSc.lecture hall05. 02. 201312:00
"Energy filtering of BSE in Magellan"Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.lecture hall15. 01. 201312:00
"Jak využít kvantovou informaci v optice..."prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.lecture hall10. 01. 201311:00
"Snímky, kontaminace a problém s tím související"Mgr. Aleš Paták, Ph.D.lecture hall18. 12. 201212:00
"Optimalizace hmotnostního rozlišení ToF spektrometru"Mgr. Martin Oral, Ph.D.lecture hall11. 12. 201212:00
"Applied Optical Techniques Group research lines in biomedical optics"prof. Félix Fanjul-Vélez z University of Cantabria ve Španělskulecture hall11. 12. 201213:00
"Ochrana tiskovin a dokladů - krok před padělateli"Ing. Tomáš Těthal, CSc. lecture hall05. 12. 201212:00
"Developing Therapies from Bench to Bedside in the World: Sonothrombolysis as the Case Study"Prof. Andrei Alexandrov, ředitel Birmingham Comprehensive Stroke Research Center, University of Alabama, AL, USAlecture hall27. 11. 201209:00
"Nonlinear optics by ns, ps, and fs laser pulses:interactions with atoms and molecules, nanoparticles,and metamaterials”Takashi Nakajima, Kyoto University, Japanlecture hall22. 11. 201212:00
"Hrozivě rychlá prostorová simulace SEM obrazů bez použití metody Monte Carlo"Mgr. Petr Čižmár, Ph.D.lecture hall21. 11. 201212:50
"Intracranial EEG Connectivity Analysis in Human Brain"Ing. Petr Klimešlecture hall15. 11. 201211:00
"Úvod do kryo-metod v elektronové mikroskopii"Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D.lecture hall06. 11. 201212:00
"Magnetárium: První kroky k nanobiomedicíně v 9.4teslovém magnetu"Ing. Zenon Starčuk, CSc. ,Mgr. Aneta Malá, Ing. Radim Kořínek lecture hall01. 11. 201211:00
"Scintilační detektor sekundárních elektronů pro EREM"Ing. V. Neděla, Ph.D.lecture hall26. 10. 201211:00
"Magellan 400"Ing. Filip Mika, Ph.D.lecture hall23. 10. 201212:00
"Vysokonapěťové zdroje o velké stálosti"Ing. Martin Zobač, Ph.D.lecture hall18. 10. 201211:00
"Ultra stable cavity stabilized lasers and long distance frequency distribution with optical fibers"Dr. Giorgio Santarelli, LNE - SYRTE - Observatoire de Paris lecture hall09. 10. 201211:00
"Návrh objektivové čočky pro SLEEM"Ing. Ivo Konvalina, Ph.D.lecture hall09. 10. 201212:00
"Optical bottle: statistical analysis of nanoparticles in optical confinement"prof. Daniel Ou-Yang , Lehigh University , USA lecture hall05. 10. 201214:00
"Evropský mikroskopický kongres EMC2012 v Manchesteru"RNDr. Luděk Frank, DrSc.lecture hall02. 10. 201212:00
"Odborná přednáška z oboru Elektronová mikroskopie"Prof. Makoto Shiojiri, Professor Emeritus of Kyoto Institute of Technology, Japanlecture hall14. 09. 201210:00
"Optické zobrazovací techniky – multimodální rozšíření MRI pro preklinický výzkum"Marek Dostállecture hall13. 09. 201211:00
Nd:YAG standards of frequency and optical clockStepan Ignatovich (Institute of Laser Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia)lecture hall24. 07. 201211:00
"Optické nelineární operace na kvantové úrovni"doc. Mgr. Radim Filip, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomoucilecture hall28. 06. 201211:00
"Some connections between the rotations of asymmetric molecules,confined quantum systems and Bose-Einstein condensation"Dr. Ricardo Méndez-Fragoso, Institute 
of 
Physics,National 
Autonomous 
University
 of 
Mexicolecture hall28. 06. 201214:00
"High temporal and spatial resolution 3D CE-MRA"Clifton R Haider, Ph.D., Department of Radiology, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USAlecture hall21. 06. 201211:00
"Difraction in electron optics"Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.lecture hall07. 06. 201211:00
„Symetrie"RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. – BVT Technologies, a.s.lecture hall05. 06. 201210:00
„Elektrochemické senzory a biosenzory“RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. – BVT Technologies, a.s.lecture hall04. 06. 201210:00
"Interferometrie délky se stojatou vlnou"Miroslava Holálecture hall31. 05. 201211:00
"Gauge blocks calibration using low-coherence interferometry"Ing. Zdeněk Buchta, Ph.D.lecture hall17. 05. 201211:00
"Projekt - centrum elektronové mikroskopie"Ing. Ilona Müllerová, DrSc.lecture hall15. 05. 201212:00
"Development of devices for optical sorting of microorganisms"Ing. Mojmír Šerý, Ph.D.lecture hall10. 05. 201211:00
"Analýza repolarizace, mýty a pravděpodobné řešení"Ing. Josef Halámek, CSc.lecture hall03. 05. 201211:00
"Řídké reprezentace signálu, komprimované snímání a aplikace v MRI"Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D.lecture hall02. 05. 201211:00
"Eletrostatic micro-lens within an AFM cantilever for LEEM"Dr. Arthur Blackburnlecture hall27. 04. 201214:00
"E-learning"doc. Ing. Miloslav Steinbauer, Ph.D.lecture hall27. 04. 201209:00
"Bezpečnost práce s kapalným dusíkem a dalšími kryokapalinami"Ing. Josef Jelínek, CSc., Ing. Tomáš Králík, Ph.D.lecture hall26. 04. 201211:00
"Cathodoluminescence spectroscopy "RNDr. Petr Schauer, CSc.lecture hall19. 04. 201211:00
"Dimension standards"doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.lecture hall12. 04. 201213:30
"An in silico study of particles behaviour in optical fields"Mgr. Vítězslav Karásek, Ph.D.lecture hall29. 03. 201211:00
"Monitoring and treatment of blood circulation in critically ill patients"MUDr. Václav Zvoníček. PhD., Anesteziologicko-resuscitační klinika, Fakultní nemocnice u sv. Annylecture hall22. 03. 201211:00
"Kvantifikace in vivo MR spekter"Ing. Zenon Starčuk, CSc.lecture hall15. 03. 201211:00
"Termosíly - spolupráce s ÚPT"Prof. Ing. Josef Janča, DrSc. lecture hall13. 03. 201210:00
"Zobrazování hustoty stavů pomocí odrazivosti velmi pomalých elektronů"Mgr. Zuzana Pokornálecture hall08. 03. 201211:00
"Electron beam cutting"Ing. Libor Dupáklecture hall01. 03. 201211:00
"Ochrana duševního vlastnictví"Ing. Libor Markeslecture hall01. 03. 201212:30
"Ochrana duševního vlastnictví"Ing. Libor Markeslecture hall29. 02. 201210:00
"Atom-by-atom imaging and spectroscopy with the Scanning Transmission Electron Microscope (STEM)"Ondřej L. Křivánek Nion Co., Kirkland, WA, USA (www.nion.com)Dept. of Physics, Arizona State University, Tempe, AZ, USAlecture hall20. 01. 201211:00
"Biomedical Imaging Resource Core Activities at Mayo Clinic "David R. Holmes III, Ph.D., Mayo Cliniclecture hall18. 01. 201211:00
"Photonics in disordered environment"Dr. Tomáš Čižmár Univ. St. Andrewslecture hall12. 01. 201214:00
"Kvantová turbulence"prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc.lecture hall15. 12. 201111:00
"Seminář o popularizaci vědy"dr. Riggulsfordlecture hall14. 12. 201112:30
Přímé zobrazení napětí v krystalu pomocí pomalých elektronůIng. Šárka Mikmekoválecture hall13. 12. 201112:00
"Využití prostorových fázových modulátorů světla v optickém zobrazování"Michal Baráneklecture hall01. 12. 201111:00
"Určení rozlišení v PEEM s náklonem vzorku"Mgr. Martin Oral, Ph.D.lecture hall15. 11. 201112:00
"Metoda termání desorpční spektroskopie (TDS) a její aplikace" Ing. Michal Potoček Ph.D.lecture hall09. 11. 201111:00
"Imaging of thin films on silicon substrate in the scanning low energy electron microscope"Ing. Jitka Zobačová, Ph.D.lecture hall08. 11. 201112:00
"Úvod k systému ISI WIKI"Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.lecture hall07. 11. 201114:00
"Generation, manipulation and detection of single photons" Mgr. Miroslav Ježek, Ph.D.lecture hall03. 11. 201111:00
"Laserove a opticke technologie ELI Beamlines"Ing. Pavel Bakule, DPhil.lecture hall02. 11. 201111:00
" 3DNanoChemiscope"Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.lecture hall01. 11. 201112:00
"O neutrinech v kontextu posledních výsledků experimentu OPERA"Vladimír Wagnerlecture hall31. 10. 201114:00
"Mass determination of nanoparticles using SEM in the transmission mode"Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D.lecture hall25. 10. 201112:00
"Transport in an asymmetric optical potential: theory and experiment"Alejandro Vásquez Arzola, Dr.lecture hall13. 10. 201111:00
"Selected Micro-photonic and Nano-photonic Applications using Liquid Microdroplets and Single Molecule Tracking"Prof. Alper Kiraz, Department of Physics, Koç Universitylecture hall26. 08. 201114:00
"Microstructural characterisation at JFE Steel; Nanostructure designing of advanced steel products using FE-TEM and low-landing-energy SEM"Dr. Kaoru Satolecture hall18. 07. 201111:00
Informace o projektu ALISIprof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.lecture hall28. 06. 201110:00
Prezentace projektu“ Regionální Centrum Excelence ARCchip Telč“lecture hall24. 06. 201111:00
Prezentace firmy ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o. lecture hall23. 06. 201111:00
The system of Fabry-Perot and Michelson interferometer for length measurement with a femtosecond laserBc. Tomáš Vémolalecture hall17. 06. 201111:00
"Chlazení STM mikroskopu kapalným héliem"Jakub Voňkalecture hall16. 06. 201111:00
"The use of plasma etching for deep diffractive optical elements preparation"Ing. Milan Matějkalecture hall14. 06. 201112:00
"Celotělová impedanční kardiografie"Ing. Pavel Jurák, CSc.lecture hall09. 06. 201111:00
"Dosvit scintilátoru YAG:Ce při detekci signálních elektronů v S(T)EM"Mgr. Jan Boklecture hall07. 06. 201112:00
"Study of lubricating films by optical methods"prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D.lecture hall02. 06. 201111:00
"Mrtvé časy, korekce deformací obrazu a ještě přesnější rastrovací mikroskopie"Mgr. Petr Čižmár, Ph.D.lecture hall26. 05. 201111:00
"Limits and reserves of S(T)EM scintillation detector efficiency"RNDr. Petr Schauer, CSc.lecture hall24. 05. 201112:00
"Raman Tweezers in Biology and Medicine"Mgr. Zdeněk Pilát lecture hall12. 05. 201111:00
"Properties of the Schottky cathode in the electron beam lithograph"Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.lecture hall10. 05. 201112:00
"Prezentace firmy Agiland divize vakuové techniky"lecture hall05. 05. 201109:30
"Monte Carlo simulace interakce elektronů s látkou"doc. RNDr. Vladimír Starý, CSc. lecture hall04. 05. 201111:30
"SPM - nanolitografieMgr. Michal Urbáneklecture hall03. 05. 201112:00
"Low energy ion scattering - a tool for surface analysis of solids"Ing. Stanislav Průša, Ph.D.lecture hall28. 04. 201111:00
"Prvky pro řízení experimentů a sběr dat v přístrojové technice"Ing. Martin Čížek, Ph.D.lecture hall27. 04. 201111:00
"Corrosion of Mg alloys"RNDr. Jiří Runštuklecture hall26. 04. 201112:00
"Radiative heat transfer with contribution of the evanescent waves"Ing. Tomáš Králík, Ph.D.lecture hall14. 04. 201111:00
"Energy losses in the conductive layers of scintillation crystals"Ing. Eva Flodroválecture hall12. 04. 201112:00
"Transport of the signal using scintillation detector"Libor Nováklecture hall07. 04. 201111:00
"Pomocná dynamická fokusace"Mgr. Martin Oral, Ph.D.lecture hall05. 04. 201112:00
"Interference coatings on laser crystals for HiPER project"Mgr. Jindřich Oulehlalecture hall31. 03. 201111:00
"Informace o projektu OPVK"Ing. Vilém Neděla, Ph.D.lecture hall29. 03. 201112:00
"Funkční integrace mozku – studie EEG dat z hloubkových elektrod" Ing. Jiří Janečeklecture hall24. 03. 201111:00
"Představení firmy Brano group"Ing. Pavel Juříček, Ph.D.lecture hall22. 03. 201111:30
"Projekt EUREKA"RNDr. Luděk Frank, DrSc.lecture hall17. 03. 201111:00
"New possibilities and applications of digital holographic microscopy"doc. RNDr. Radim Chmelik, Ph.D. lecture hall10. 03. 201111:00
"Aktivní magnetické stínění SPICER"Ing. Miroslav Horáček, Ph.D.lecture hall08. 03. 201112:00
"Projective aspects of NMR"Ing. Aleš Gottvald, CSc.lecture hall03. 03. 201111:00
"CUDA enabled massively parallel computation of light diffraction"Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D. ,Ústav fyziky kondenzovaných látek MUlecture hall24. 02. 201111:00
"Pel Mel"doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.lecture hall22. 02. 201112:00
"Inovační podnikání a jeho podpora"doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. lecture hall06. 02. 201111:30
"MRI Technology and Applications"Dr. Boguslaw Tomanek, National Research Council Canada – Institute for Biodiagnosticslecture hall02. 02. 201114:00
"Preparation and modification of DLC coatings for machinery application"Ing. Jaroslav Sobota, CSc.lecture hall01. 02. 201112:00
"Dopované DLC vrstvy pro elektrochemické senzory"Mgr. Eliška Mikmekoválecture hall25. 01. 201112:00
"Rastrovací prozařovací mikroskopie pomalými elektrony"Ing. Ilona Müllerová, DrSc.lecture hall18. 01. 201112:00
"Poškození povrchu materiálu po interakci s iontovým svazkem"Ing. Šárka Mikmekoválecture hall11. 01. 201112:00
"Cryogenic experiment for study of natural turbulent convection"Ing. Pavel Urban, Ph.D.lecture hall09. 12. 201011:00
"UHV SLEEM III"Mgr. Miloš Hovorkalecture hall07. 12. 201012:00
"Využití výkonových laserů v průmyslu"RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.lecture hall02. 12. 201011:00
"3D NanoChemiscope"Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D., Mgr. Martin Oral Ph.D.lecture hall18. 11. 201011:00
"FIBLYS"Ing. Filip Mika, Ph.D.lecture hall16. 11. 201012:00
"Co vypovídají evokované potenciály o funkční anatomii a konektivitě lidského mozku?"prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., I.neurologická klinika LF MU - FNUSAlecture hall11. 11. 201011:00
"Ve Strašicích opravdu dostrašilo?"doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc., Český klub skeptiků Sisyfos lecture hall11. 11. 201017:00
"CPO-8"Ing. Ivo Konvalina, Ph.D.lecture hall09. 11. 201012:00
"Calibration of Vacuum Gauges" Ing. Libor Dupáklecture hall02. 11. 201012:00
"MR experimental techniques and artifacts"prof. Ing. Karel Bartušek, Dr.Sc.lecture hall21. 10. 201011:00
"Optimization of production flow in electron-beam lithography"doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.lecture hall14. 10. 201011:00
"Molecular Imaging Centre for Small Animals at ISI" RNDr. Oliver Štrbák, Ph.D., Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. lecture hall24. 06. 201011:00
"Development, production and testing of electron guns EG-60/2"Ing. Ivan Vlček, Ph.D.lecture hall22. 06. 201012:00
"Mapping of dopants in silicon with slow electrons"Mgr. Miloš Hovorkalecture hall16. 06. 201011:00
"Automatické sledování pohybu netopýrů"Ing. Petr Jedlička, Ph.D.lecture hall10. 06. 201011:00
"Cathodoluminescence kinetics of scintillators for electron detector in scanning electron microscope"RNDr. Petr Schauer, CSc.lecture hall08. 06. 201012:00
"Héliový zkapalňovač CTI 1430 - 30 let provozu v ÚPT"Ing. Aleš Srnka, CSc.lecture hall04. 06. 201011:00
"Optical properties of the cathode lens combined with a focusing magnetic lens"Ing. Ivo Konvalina Ph.D.lecture hall27. 05. 201011:00
"Determination of proximity effect parameters in E-beam lithography"Mgr. Michal Urbáneklecture hall25. 05. 201012:00
"Nanotextured polymers with plasma etching: defining topography and chemistry for superior wetting and optics"Rosa Di Mundo, Ph.D. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARIlecture hall25. 05. 201014:00
"Quo vadis, NMR? (Ve světě a v ÚPT)"Ing. Zenon Starčuk, CSc.lecture hall13. 05. 201011:00
"Katody pro elektronový litograf BS - 2"Ing. Miroslav Horáček, Ph.D.lecture hall11. 05. 201012:00
"New detection system for SE and BSE in VP-SEM"Ing. Vilém Neděla, Ph.D.lecture hall06. 05. 201011:00
1. "Advanced Photonics at St Andrews, Scotland" 2. "In situ wavefront optimization: a route to ideal performance of biophotonics systems" 1. Prof. Kishan Dholakia, Univ. St. Andrews 2.Dr. Tomáš Čižmár, Univ. St. Andrewslecture hall21. 04. 201011:00
"Electron Microscopy in University of Toyama"Ing. Filip Mika, Ph.D. lecture hall15. 04. 201011:00
"Observation of Biological Samples in Environmental Scanning Electron Microscope AQUASEM II"Ing. Eva Flodroválecture hall13. 04. 201012:00
"Microfluidic systems"Ing. Jan Ježek, Ph.D.lecture hall08. 04. 201011:00
"Bezpečnost práce s kapalným dusíkem a dalšími kryokapalinami"Ing. Josef Jelínek, CSc. lecture hall01. 04. 201011:00
"Measurement at subnanometer scale and composition of micrograps with high noise level"Mgr. Petr Čižmár, Ph.D.lecture hall26. 03. 201011:00
"Optical binding of microparticles"Mgr. Oto Brzobohatý, Ph.D.lecture hall18. 03. 201011:00
"Perfusní zobrazování pomocí magnetické resonance"Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.lecture hall12. 03. 201011:00
"Multichannel bioimpedance measurement"Ing. Ivo Viščor, Ph.D.lecture hall11. 03. 201011:00
"Toyama"Ing. Filip Mika, Ph.D.lecture hall09. 03. 201012:00
"CHARACTERISATION OF NANOSTRUCTURE DEPOSITED BY PVD AND CVD TECHNOLOGY"Ing. Tomáš Fořtlecture hall04. 03. 201011:00
"Realization of precise length etalon by the use of fs laser"Mgr. Radek Šmídlecture hall25. 02. 201011:00
"Projekt TIP - výsledky za rok 2009"Ing. Vilém Neděla, Ph.D.lecture hall09. 02. 201012:00
"White-light interferometry at ISI - present and future"Ing. Zdeněk Buchta, Ph.D.lecture hall04. 02. 201011:00
"Results achieved in the last year (project TIP)"doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.lecture hall26. 01. 201012:00
Představení projektu ALISI (Aplikační a vývojové laboratoře pokročikých mikrotechnologií a nanotechnologií)Prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.lecture hall14. 01. 201010:00
"Fast proton MR spectroscopic imaging methods and coupled spin systems"Ing. Zenon Starčuk, CSc.lecture hall17. 12. 200911:00
"Some challenging areas in Free-Space Laser Communications"Prof. Arun K. Majumdar, Naval Air Warfare Center, Weapons Division, China Lake, Californialecture hall03. 12. 200911:00
"Ion source of 3D nanochemiscope"Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.lecture hall01. 12. 200912:00
"Intense Electron Beam Diagnostics"Ing. Martin Zobačlecture hall26. 11. 200911:00
"Activities of Hitachi High Technologies in electron microscopy and lithography"Hiroyuki ITO, HHT - Naka Works, Mito, Japonskolecture hall24. 11. 200912:00
"High Resolution Imaging and Magnetic Contrast in Field Emission Scanning Electron Microscopy"Taryl Kirk from the Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETHZ)lecture hall20. 11. 200910:00
"Black surfaces for absorption of thermal radiation at low temperatures"Ing. Tomáš Králík, Ph.D.lecture hall12. 11. 200911:00
"Analysis of a cathode lens in combination with a magnetic focusing lens"Ing. Ivo Konvalina, Ph.D.lecture hall10. 11. 200912:00
"IBM Rochester Minnesota"Ing. Josef Chlachula, ICRC Brno - Mayo Clinic Rochesterlecture hall03. 11. 200911:00
"Řízení katodoluminiscenčních experimentů pomocí LabVIEW"Bc. Jan Boklecture hall27. 10. 200912:00
"NIST"Mgr. Martin Orallecture hall22. 10. 200911:00
"Informace o oddělení Elektronové optiky"Ing. Ilona Müllerová, DrSc.lecture hall20. 10. 200912:00
"Biological applications of Raman spectroscopy"Mgr. Ota Samek, Dr.lecture hall01. 10. 200911:00
"Topological and dynamical properties of wave fields and applications"prof. Karen Volke-Sepulveda, Instituto de Física, Universidad Nacional Autónoma de Méxicolecture hall25. 08. 200910:00
"Simulace SEM obrazu a vývoj nových zobrazovacích a měřících metod."Dr. Petr Čižmár z NIST v USAlecture hall18. 08. 200914:00
"E-beam based system for wafer defect inspection(WDIS) and for die-to-database verification (DDVS)"V. V. Kazmiruk, Ruska AV Cherogolovkalecture room n.105. 08. 200911:00
"Katody pro elektronový litograf BS600"Mgr. František Matějkalecture hall23. 06. 200911:45
As-rigid-as-possible registration of large serial section Transmission Electron Microscopy mosaicsRNDr. Pavel Tomančák, Ph.D. The Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Geneticslecture hall19. 06. 200910:00
"Projektivní geometrie jako nový pohled na teorii chemické rovnováhy a kinetiky"Ing. Aleš Gottvald, CSc.lecture hall18. 06. 200911:00
"Simulating stress contact fields"RNDr.Ing. Jan Grossman, CSc. lecture hall16. 06. 200911:45
"Force mapping of an extended optical potential"Alejandro Arzolalecture hall11. 06. 200911:00
"Study of polysilane degradation mechanisms"RNDr. Petr Schauer, CSc.lecture hall02. 06. 200911:45
"Two thousands of depositions by magnetron sputtering in the Institute of Scientific Instruments"Ing. Jaroslav Sobota, CSc.lecture hall21. 05. 200911:00
"Dynamical „in situ“ experiment in EREM AQUASEM II – crystallization"RNDr. Jiří Runštuklecture hall19. 05. 200911:45
"Preparation of cross-section of doped silicon structures for SEM "Ing. Filip Mika, Ph.D.lecture hall12. 05. 200911:45
"Přehled metod detekce šíření událostí v mozku"Ing. Jiří Janečeklecture hall07. 05. 200911:00
"Preparation of thin cuts by the ion beam for TEM and SEM"Ing. Tomáš Fořtlecture hall05. 05. 200911:45
"Angeles II"doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.lecture hall30. 04. 200911:00
"Project HIPER"doc. Ing. Josef Lazar, Dr.lecture hall23. 04. 200911:00
"Planar heating element"Ing. Libor Dupáklecture hall21. 04. 200911:45
"Advanced algorithm for simulation of Coulomb interactions"Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.lecture hall09. 04. 200911:00
"3D Nanochemiscope"prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc.lecture hall31. 03. 200911:45
"Solutions to inverse problems in medical imaging systems"Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.lecture hall26. 03. 200911:00
"Využití grafických karet pro výpočty obrazu optické mikroskopie v blízkém poli (NSOM)" Mgr. Petr Klapetek, Ph.D. , Český metrologický institutlecture hall19. 03. 200911:00
"Study of the microstructure of UFG-Cu (ECAP) through the use of UHV SLEEM and EBSD"Bc. Šárka Mikmekoválecture hall17. 03. 200911:45
"SE detector for variable pressure SEM"Bc. Pavel Čudeklecture hall03. 03. 200911:45
1."Moore´s law, Increasing Complexity, and the Limits of organization: The Modern Significance of Japanese Chipmakers´DRAM Business“ 2."Aberration correction for LEEM/PEEM: mirror and non-dispersive Wien correctors“prof. Hiroyuki Chuma, RIETI, Dr. Katsushige Tsuno, EOST lecture hall23. 02. 200910:00
"Optimization of PECVD process carried out in Precision P5000 reactor"Bc. Eliška Mikmeková lecture hall17. 02. 200911:45
"Correction of sample tilt in cathode lens"Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.lecture hall10. 02. 200911:45
„Fotovoltaický článek nové generace“Seminář firmy Optaglio lecture hall09. 02. 200913:00
"Electron beam lithography lab and TIP project"doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.lecture hall27. 01. 200911:45
"Thermoemission electron guns"Ing. Pavel Jánskýlecture hall20. 01. 200911:45
"Detection of signal electrons in environmental SEM under high pressure"Ing. Vilém Neděla, Ph.D.lecture hall13. 01. 200911:45
"ESEM (environmental SEM) for aggressive samples"RNDr. Jiří Runštuklecture hall09. 12. 200811:45
"Cardiac stimulation"MUDr. Jolana Lipoldová, I.interní kardioangiologická klinika, FN u sv. Anny, Brnolecture hall04. 12. 200811:00
"Observation of non-conductivity nanocomposite in FESEM"doc. Ing. Antonín Rek, CSc.lecture hall02. 12. 200811:45
"Optické biosenzory"Ing. Jiří Homola, Ph.D., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i.lecture hall25. 11. 200813:45
"Local probe microscopy with interferometric monitoring of the stage nanopositioning"Ing. Josef Lazar, Dr.lecture hall20. 11. 200811:00
"Methods of graphene preparation "Ing. Renáta Hanzlíková lecture hall18. 11. 200811:45
"Helium Cryostat for Study of Natural Convection"Ing. Pavel Urbanlecture hall13. 11. 200811:00
"SIBMAR project"Ing. Ilona Müllerová, DrSc.lecture hall11. 11. 200811:45
"Synchrotron – světlo na cestu do 3. tisíciletí", Mgr. Zuzana Pokorná a Ing. Bohdan Růžička, Ph.D., lecture hall04. 11. 200811:00
"The nano-comparator for calibration of length sensors (Results of the grant project Tandem)"Ing. Ondřej Číp, Ph.D.lecture hall30. 10. 200811:00
"Diffusion constants measurement by nuclear magnetic resonance methods. "prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.lecture hall23. 10. 200811:00
"EUREKA project"RNDr. Luděk Frank, DrSc.lecture hall21. 10. 200811:45
"Environmental scannig electron microscopy in the ISI ASCR and in the world"Ing. Vilém Nedělalecture hall16. 10. 200811:00
"Image integration using MEDIPIX detector"Ing. Miroslav Horáček, Ph.D.lecture hall14. 10. 200811:45
"Plasmon optics: controlling light-matter interaction down to the subwavelength scale"Dr. Romain Quidantlecture hall08. 10. 200811:00
"LEEM/PEEM, Trieste 2008 "Mgr. Miloš Hovorkalecture hall07. 10. 200811:45
"Roads to fast MR spectroscopic imaging"Ing. Zenon Starčuk jr., CSc.lecture hall02. 10. 200811:00
"Technical Background of the Synchrotron and Progress of the CESLAB Project"Mgr. Zuzana Pokorná a Ing. Bohdan Růžička, PhD.lecture hall25. 09. 200811:00
"Optical trapping and related activities at the University of St. Andrews", prof. K. Dholakialecture hall29. 08. 200814:00
"Experience of LASER confocal microscope OLYMPUS LEXT OLS 3100"Ing. Tomáš Fořtlecture hall26. 06. 200811:00
"Cardiac arrhythmia and its therapy by radiofrequency ablation"Ing. Pavel Leinveberlecture hall19. 06. 200811:00
"Kvantitativní mapování dopantu v Si pomocí velmi pomalých elektronů"Bc. Šárka Mikmekoválecture hall17. 06. 200811:30
"Iodine absorption cells"Ing. Jan Hrabinalecture hall12. 06. 200811:00
"Studium katodoluminiscence polysilanových kompozitů"David Nedělalecture hall10. 06. 200811:30
"Numerical simulations of ionization detector for low-vacuum SEM"Ing. Pavel Jánskýlecture hall05. 06. 200811:00
"Advances in invasive and non-invasive electrophysiologic ablation"Dr. Suraj Kapa,Division of Cardiovascular Diseases Mayo Clinic, Rochester, USAlecture hall05. 06. 200814:30
"Detekce signálu segmentovým ionizačním detektorem v environmentálním SEM"Ing. Pavel Černochlecture hall03. 06. 200811:30
"Raman microspectroscopy: Analysis of specimen chemical composition on the (sub)micron scale". Mgr. Alexandr Jonáš, Ph.D.lecture hall29. 05. 200811:00
"Cathodoluminescence spectroscopy in the ISI (the history and the present day)"RNDr. Petr Schauer, CSc.lecture hall27. 05. 200811:30
"Wholebody cryotherapy" Ing. Petr Strnad, CSc.lecture hall22. 05. 200811:00
"Piece-work in LEM"Ing. Filip Mika, Ph.D.lecture hall20. 05. 200811:30
"Advanced optical methods for diagnosis of flows" Dr. Pavel P. Belousovlecture room n.115. 05. 200814:00
"Tryska stolní elektronové svářečky"Ing. Ivan Vlček, Ph.D.lecture hall06. 05. 200811:30
"New Imaging method with Adaptive Averaging of Super-Fast SEM Images"Mgr. Petr Čižmár, Ph.D. lecture hall29. 04. 200811:30
"Functional MR imaging"Ing. Michal Mikllecture hall24. 04. 200811:00
"Příprava L-B vrstev"Mgr. Michal Urbáneklecture hall22. 04. 200811:30
"Delivery of a micro-particle and multi-particle chain by an optical conveyor belt"Mgr. Martin Šilerlecture hall17. 04. 200811:00
"Parameters of the CESLAB synchrotron"Mgr. Zuzana Pokornálecture hall15. 04. 200811:30
"Moire"doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.lecture hall10. 04. 200811:00
"EUREKA - Report on progress since October 2007"RNDr. Luděk Frank, DrSc.lecture hall08. 04. 200811:30
"Evaluation of Segmented EEG signals' Individual Frequencies"Ing. Jan Chládek, Ph.D.lecture hall03. 04. 200811:00
"Misalignment aberrations"Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.lecture hall01. 04. 200811:30
"Resonanční plazmonické antény"prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc.lecture hall27. 03. 200811:00
"The Biological Specimens in Electron Microscopes (course - České Budějovice)" Ing. Renáta Hanzlíkoválecture hall25. 03. 200811:30
"Low-energy SEM and 2D detection of electrons"Ing.Miroslav Horáček, Ph.D lecture hall20. 03. 200811:00
"Nonlinear optical response of hybrid block copolymer micelles encapsulating metal nanoparticles"Dr. Konstantinos Iliopouloslecture hall19. 03. 200811:00
"X-ray Microanalysis and its Utilization in Material and Physical Engineering"doc. Ing. Antonín Rek, CSc.lecture hall18. 03. 200811:30
"An introduction to magnetic resonance force microscopy (MRFM)"Ondřej Sháněllecture hall13. 03. 200811:00
"Low-Energy Electron Microscopy in material science (stays in Japan)"Ing. Ilona Müllerová, DrSc.lecture hall28. 02. 200811:00
"Dynamické testování povlaků na univerzitě v Sheffieldu"Ing. Jaroslav Sobota, CSc.lecture hall26. 02. 200811:30
"Signál Everhart-Thornleyho detektoru při nanosekundovém rozlišení"Mgr. Libor Nováklecture hall19. 02. 200811:30
1) "Dosažení tlaku v oboru XHV kryogenní vývěvou", 2) "Vývěvy typu scroll"1) doc. RNDr. P.Řepa, RNDr. T.Gronych CSc., RNDr. L.Peksa CSc., MFF UK , 2) RNDr. S.Šafratalecture hall14. 02. 200811:00
"Kvantifikace detekční účinnosti detektoru sekundárních elektronů v REM"Ing. Ivo Konvalinalecture hall12. 02. 200811:30
"Japonsko a pomalé elektrony"Ing. Ilona Müllerová, DrSc.lecture hall05. 02. 200811:30
"1) Shrnutí dosažených výsledků grantu GAČR202/050607, 2) Info o nových ultra high resolution zobrazeních z období listopad-prosinec 20O7"Mgr. Jiřina Matějkoválecture hall29. 01. 200811:30
"Využití elektronové mikroskopie v oblasti výzkumu adhezivní preparace zubů s použitím Er, Cr: YSGG laseru" Ing. Vilém Nedělalecture hall22. 01. 200811:30
"Putování s elektrony"Ing. Libor Dupáklecture hall15. 01. 200811:30
"Seznámení s konfokálním mikroskopem OLYMPUS LEXT OLS 3100"Ing. Tomáš Fořtlecture hall08. 01. 200811:30
High field MR systems for biomedicine (Varian Inc. presentation)Andrew Lonerganlecture hall11. 12. 200713:45
Seminář EOIng. Ilona Müllerová, DrSc.lecture hall11. 12. 200711:30
Svařování elektronovým svazkem v ÚPTIng. Martin Zobačlecture hall06. 12. 200714:00
Zobrazení dopantu v nízkoenergiovém SEMIng. Filip Mikalecture hall04. 12. 200711:30
Biomedicínske aplikácie magnetických nanočastícDoc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc.lecture hall29. 11. 200711:00
Výsledky týmu v roce 2007Doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.lecture hall27. 11. 200711:30
The development of EOD program for the design of electron optical devicesProf. RNDr. Bohumila Lencová, CSc.lecture hall20. 11. 200711:30
Simulace Coulombovských interakcí v blízkosti zdrojeMgr. Tomáš Radlička, Ph.D.lecture hall06. 11. 200711:30
Safety in Cryogenics.Jelínek Joseflecture hall06. 11. 200711:00
Odběr kapalného dusíku v ÚPTIng. Tomáš Králíklecture hall06. 11. 200711:15
Příprava řezu ultratenkých vrstev iontovým svazkem pro TEMIng. Renáta Hanzlíkoválecture hall01. 11. 200711:00
Rozsáhlé aplikace supravodivosti a kryogeniky na LHC v CERNuIng. Aleš Srnka, CSc.lecture hall25. 10. 200711:00
Délka a čas - malé sjednoceníIng. Josef Lazar, Dr.lecture hall18. 10. 200711:00
1) téma: Monokrystalické scintilační detektory a jejich aplikace v elektronové mikroskopii a 2) téma: Digitální kamera s vysokým rozlišením pro ionizující záření 1) Ing. Karel Blažek a 2) RNDr. Jan Touš, Ph.D.lecture hall04. 10. 200711:00
MR and in vivo AD diagnosticsMgr. Oliver Štrbáklecture hall27. 09. 200711:00
2. pracovní seminář Centra moderní optiky s názvem: Kvantová a singulární optika, optické mikromanipulace a optická metrologielecture hall18. 09. 200711:00
Spánková laboratoř na Mayo ClinicIng. Pavel Leinveberlecture hall19. 07. 200711:00
Výskyt a úloha biogenního magnetitu při neurodegenerativních onemocněních mozkuMgr. Oliver Štrbáklecture hall27. 06. 200711:00
NMR před a po srpnu 68prof. Josef Dadoklecture hall26. 06. 200710:00
Elektrofyziologická měření ÚPT – FNUSA Ing. Pavel Jurák, CSc.lecture hall14. 06. 200711:00
SPM characterization of local material propertiesPetr Klapeteklecture hall07. 06. 200711:00
EOD (Electron Optical Design)Bohunka Lencoválecture hall31. 05. 200711:00
Liquid hydrogen as possible fuel for vehicles. Some problems of storage and fillingM. Emanslecture hall29. 05. 200711:30
Vláknové mřížkyIng. Radek Helánlecture hall17. 05. 200711:00
New Achromatic Diffractive Optical ElementFrantišek Matějkalecture hall10. 05. 200711:00
Prostate diseases - menace to men. Diagnostics, therapy. Bionanomedicine.Ing. Zenon Starčuk, DrSc.lecture hall03. 05. 200711:00
Tepelný pohyb jako nástroj ke studiu adheze nanočástic k povrchůmMgr. Alexandr Jonáš, Ph.D.lecture hall26. 04. 200711:00
Synchrotron for BrnoZuzana Pokornálecture hall19. 04. 200711:00
Měření srdečního výdeje u pacientů se stimulátoremVlastimil Vondralecture hall12. 04. 200711:00
Overview of the organization structure and science topics in the Institute of Measurement Science of Slovak Academy of SciencesRNDr. Jana Guttenová (Ústav merania SAV)lecture hall05. 04. 200711:00
Scanning low energy electron microscopyIlona Mulleroválecture hall29. 03. 200711:00
Microscale heat transferTomáš Králík, Věra Musiloválecture hall22. 03. 200711:00
Studies in a Bio-photonics PlatformDr. Veneranda Garcés-Chávez, University St. Andrews, Scotlandlecture hall15. 03. 200711:00
15kV Shaped-E-Beam LithographyVladimír Kolaříklecture hall08. 03. 200711:00
Kompatibilita dentálních slitin s MR měřenímJana Starčukoválecture hall01. 03. 200711:00
Michelson-Morley type experiment with optical resonatorsDr. Alexander Nevskylecture hall21. 02. 200710:00
STUDY OF DEGRADABILITY AND METASTABILITY IN ORGANO-SILICON MATERIALSPetr Horáklecture hall15. 02. 200711:00
Příklad analýzy EKG signálu vazba mezi intervaly a ventrikulární repolarizací.Ing. Josef Halámek, CSc.lecture hall08. 02. 200711:00
Optical manipulation of nano-containers and nanotubes for biotechnologyDr. Kristian Helmerson (Physics Laboratory, Atomic Physics Division, National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland, USA)lecture hall31. 01. 200710:00
Nanophysics at York: towards an atom microscope Dr. Andrew Prattlecture hall07. 12. 200614:00
Tailored selective excitation in NMR.Ing. Zenon Starčuk, DrSc.lecture hall30. 11. 200614:15
Multi-criteria optimization of the EM structures in the time domainProf. Dr. Ing. Zbyněk Raidazasedací m.23. 11. 200614:00
Methods of aberration calculations in electron opticsTomáš Radličkajídelna16. 11. 200614:15
Impact of electromagnetic fields (0-300 GHz) on human, biological and other objectsIng. Josef Jelínekdining-hall02. 11. 200614:15
Measurement of local characteristcs of materials by SPM methodsMgr. Petr Klapetek, Ph.D., ČMI Brnodining-hall26. 10. 200614:15
Near-field optical micromanipulation with cavity enhanced evanescent wavesDr. Peter Reece, Univ. St. Andrews, Scotlanddining-hall24. 10. 200614:15
Theoretical and experimental study of Wien filter properties for very low energy scanning electron microscopeIvan Vlčekjídelna19. 10. 200614:15
How to use laser radiative and evanescent interference fields to control movement of the sub-micron objectsPavel Zemánekdining-hall05. 10. 200614:15
Physical measurements for food quality and safetyPaul Nesvatbajídelna04. 09. 200614:15
High Rayleigh Number Turbulent Thermal ConvectionProf. J. J. Niemela (ICTP Trieste)jídelna21. 06. 200610:30
Helium bath cryopumpPavel Urbanjídelna08. 06. 200614:15
Detection of Signal Electrons in the Low Voltage Scanning Electron MicroscopyIng. Petr Wandroljídelna01. 06. 200614:15
Vytváření tenkých polymerových vláken laserovým zářenímIng. Jan Ježek, Ph.D.jídelna18. 05. 200614:15
Narrow-band, high dynamic range signal processingIvo Viščordining-hall11. 05. 200614:15
Carbon nanotubes deposition by PECVD method and their analysisMgr. Ondřej Jašek Ph.D., Mgr. Jiřina Matějkovájídelna04. 05. 200614:15
Determination of higher-order optical aberrations with accurate ray tracingMgr. Martin Oraljídelna13. 04. 200614:15
Cell transplants: cell labelling and visualization by MRIMgr. Vít Herynek, Ph.D.dining-hall05. 04. 200614:00
Polysilanes for nanotechnologyProf. František Schauerjídelna30. 03. 200614:00
Quantum memory for lightMgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.jídelna23. 03. 200614:00
Trendy ve vývoji zobrazovacích technik (rtg-CT, PET, SPECT, MR, ultrazvuk) pro lékařskou diagnostikuIng. Zenon Starčuk, DrSc.jídelna16. 03. 200614:00
Rectification of Brownian motion of microobjects by lightMgr. Martin Šilerdining-hall09. 03. 200614:30
AFM Purchase - Four Months AfterVladimír Kolaříkjídelna02. 03. 200614:00
Generalized entropies and nonextensive thermodynamics: a new physics or a fancy misconception?Aleš Gottvalddining-hall24. 02. 200614:00
Měření rozsahu přeladění laserů v absolutní laserové interferometriiBřetislav Mikeldining-hall16. 02. 200614:00
Optics of charged particles - a window to nanoworlddoc. RNDr.Bohumila Lencová CSc.jídelna01. 12. 200514:00
Interference of heat radiation ?Věra Musilovájídelna24. 11. 200514:00
Laser Thin Film DepositionIng. Miroslav Jelínek, DrSc.dining-hall08. 11. 200514:00
SPM - the very first resultsDoc. Vladimír Kolaříkjídelna03. 11. 200514:00
MR spectroscopic imaging: increasing the spatial, spectral, time resolutionZenon Starčuk jr.jídelna01. 11. 200514:30
Equilibrium positions of optically bound microparticlesV. Karásekdining-hall20. 10. 200514:00
Research of new technologies and methods of measurement of pressures difference and their verification on a functional specimen of an intelligent ceramic sensor with a new principle of measurementVilém Nedělajídelna13. 10. 200514:00
Usage of lasers in inertial navigationIng. Jan Čižmár, CSc. dining-hall06. 10. 200514:00
Holografie v nizkoenergiovém mikroskopu s bodovým zdrojem elektronůIng. Miroslav Horáček, Ph.D.dining-hall22. 09. 200514:00
Nondiffractive beams and self-imagingMgr. Věra Kollárovádining-hall08. 09. 200514:00
Non-invasive optical sorting and particle recognitionRyan Smithdining-hall01. 08. 200514:00
Recent research projects in the Ikeno Lab of Toyama University in JapanDr. Kenji Matsudadining-hall14. 07. 200514:00
Low Energy Scanning Analytical Microscopy (LeSAM) for Auger AnalysisVladimír Romanovskýjídelna23. 06. 200514:00
Electron microscopy studies of GaN-based violet lasersProf. Dr. Makoto Shiojiridining-hall21. 06. 200514:00
EDS microanalysis using Oxford Instruments INCA Energy Analyzer installedJ.Matějková, A.Rekjídelna09. 06. 200514:00
Employment of evanescent fields for manipulations with sub-micron particles near the surfaceMgr. Tomáš Čižmár, Mgr. Martin Šilerjídelna02. 06. 200514:00
Optické vláknové mřížky, teorie a aplikacedoc. Ing. František Urban, CSc. (VUT v Brně, FEKT, ÚMEL)jídelna19. 05. 200514:00
electron-beam micromachiningDupák Libor jídelna12. 05. 200514:00
Kdo byl Georg Placzek (1905-1955)Aleš Gottvaldjídelna05. 05. 200514:00
Field emission cathodes for electron microscopyArmin Delongjídelna28. 04. 200514:00
Monitorování minutového výdeje srdce pomocí bioimpedanceIng. Ondřej Číp, Ph.D.dining-hall21. 04. 200514:00
Úvod do problematiky hyperpolarizovaných vzácných plynů a dosavadní výsledky a experimenty projektu hyperpolarizace xenonuJan Rychnovskýjídelna14. 04. 200514:00
Impact of ADC sampling signal imperfections to resultant signalIvo Viščorjídelna07. 04. 200514:00
Scanning microscopy of semiconductor structures with slowest electronsLuděk Frankjídelna31. 03. 200514:00
Femtosecond laser for material analysisDr. Ota Samekjídelna29. 03. 200514:00
Sample vibrations in SEM and their influence on the microscopic imagePetr Čižmár dining-hall10. 03. 200514:00
Optimization of scintillation detector for scanning electron microscopePetr Schauerjídelna17. 02. 200514:00
Optical conveyor and related results of ATOM3D projectPavel Zemáneklecture room 35704. 02. 200510:00
Současné experimentální možnosti MR tomografu v ÚPTKarel Bartušeklecture room 35728. 01. 200510:00
Data flow around the BS600Vladimír Kolaříklecture room 35721. 01. 200510:00
Micro-thermal field-flow fractionation: Principles, instrumentation and applications in the analysis of macromolecules, bio-macromolecules,colloidal particles and particles of biological origin.J. Jančalecture room 35721. 12. 200410:00
Genetické algoritmy a japonské ostrovyIng. Radomil Matoušek, PhD.lecture room 35710. 12. 200410:00
Coulomb interactions near the sourceTomáš Radličkalecture room 35703. 12. 200410:00
Frequency stabilized near-IR laser system for optical communicationsIng. Bohdan Růžičkalecture room 35726. 11. 200410:00
Laser saturation-absorption spectroscopyIng. Josef Lazar, Dr.lecture room 35705. 11. 200410:00
Methods for MR spectroscopy imaging Zenon Starčuk jr.lecture room 35722. 10. 200410:00
SEM with slow and Auger ElectronsPetr Hrnčiříklecture room 35715. 10. 200410:00
Micromachines and integrated optical devices produced by photopolymerizationPal Ormoslecture room 35708. 10. 200410:00
Optical trapping in counter-propagating Bessel beamsTomáš Čižmárlecture room 35724. 09. 200410:00
Status and Perspectives of Applied Investigations with Synchrotron Radiation at JINRProf. G.Shirkov lecture room 35717. 09. 200410:00
Measurement of spatial configuration of magnetic field by NMR methodsdoc. Ing. Karel Bartušek, DrSc.lecture room 35710. 09. 200410:00
Measurement of tribological properties of thin grease films by optical methodsdoc. Ing. Ivan Křupka, Ph.D. (VUT v Brně, FSI)lecture room 35718. 06. 200410:00
Imaging of brain using nuclear magnetic resonanceMUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.lecture room 35711. 06. 200410:00
Advances in SEMIlona Mulleroválecture room 35704. 06. 200410:00
Frequency methods of distance measurements for nanometrologyIng. Ondřej Číp, Ph.D.lecture room 35728. 05. 200410:00
Low Temperature Emissivity of Metals Used in CryogenicsVěra Musiloválecture room 35721. 05. 200410:00
Measurement of optical errors using the shadow methodIng. Ivan Vlčeklecture room 35714. 05. 200410:00
High-voltage source for micro-machining with an electron beamIng. Martin Zobačlecture room 35714. 05. 200410:40
Sensitive methods of detection in molecular spectroscpy with high resolution - from the basic research to applicationsRNDr. Ondřej Votava, Ph.D.lecture room 35707. 05. 200410:00
Renovation of the apparatus for measurement of cathodoluminescence properties of materials in a spectral range of 200 - 800 nmIng. Petr Horáklecture room 35730. 04. 200410:30
Detection of backscattered electrons at low energies of the primary beam in SEMIng. Petr Wandrollecture room 35730. 04. 200410:00
Device for measurement of thermal emissivity at cryogenic temperaturesIng. Tomáš Králíklecture room 35723. 04. 200410:00
How to use light to control microworldPavel Zemaneklecture room 35716. 04. 200410:00
Computations of electron guns Ing. Pavel Jánskýlecture room 35702. 04. 200410:00
Calibration of the misalignment field of the lithograph BS600 using SEM regimeIng. Lukáš Daněklecture room 35702. 04. 200409:30
Single-frequence helium-neon lasersIng. František Petrů, DrSc.lecture room 35726. 03. 200410:00
EEG signal processingIng. Josef Halámek, CSc. & Ing. Jan Chládek, Ph.D.lecture room 35719. 03. 200410:00
Multilayer and nanocrystal coatings, preparation and characterizationJaroslav Sobotalecture room 35716. 03. 200410:30
Trend of the development of optical wireless connectionsDoc. Ing. Otakar Wilfert, CSc.lecture room 35705. 03. 200410:00
Collection effectiveness of secondary electrons detector in SEMIng. Ivo Konvalinalecture room 35720. 02. 200410:00
Quantitative study of deposition density of a dopant in a semiconductor using emission of secondary electronsIng. Filip Mikalecture room 35720. 02. 200410:30
Thin films for application in opticsPavel Pokornýlecture room 35713. 02. 200410:00
Cooperation between ISI and MAYO ClinicIng. Pavel Jurák, CSc.lecture room 35706. 02. 200410:00
Differential pumping chamber in ESEM-VEGA at study of water containing specimensIng. Vilém Nedělalecture room 35730. 01. 200410:40
Electron spectro-microscopy with multichannel detection of signal Mgr. Petr Čižmárlecture room 35730. 01. 200410:00
Use of methods of fixed bipoles for computation of a dispersed electromagnetic fieldMgr. Vítězsalav Karáseklecture room 35723. 01. 200410:00
Vagus nerve stimulator. Microneurography.Ing. Vlastimil Vondra, Dr.lecture room 35716. 01. 200414:00
CCD detector of electronsIng.Miroslav Horáček, Ph.D lecture room 35709. 01. 200410:00
Recent study of Ikeno lab in ToyamaProf. Kenji Matsuda, Japan lecture room 35715. 12. 200314:00
Study of dynamics of molecules using NMR spectroscopy RNDr. Radovan Fiala, CSc.lecture room 35705. 12. 200310:00
About NIST and its program of SEM metrologyDr. Andras Vladar, NIST, USAlecture room 35724. 11. 200314:00
Laser interferometry and possibilities of fibre grids exploitationIng. Břetislav Mikellecture room 35721. 11. 200310:00
Femtosecond pulses - a cool laser topic Ing. Josef Lazar, Dr.lecture room 35731. 10. 200310:00
Computation of aberration coefficients using fittingMgr. Martin Orallecture room 35724. 10. 200310:00
Laser scalpel and its use in cell biologyIng. Jan Ježeklecture room 35710. 10. 200310:00
Correction and gradient coils for NMR systemsZenon Starčuk jr.lecture room 35703. 10. 200310:00
Study of degradation of silicon polymers using cathodoluminescence RNDr. Petr Schauer, CSc.lecture room 35726. 09. 200310:00
Exploitation of more optically trapped probes for measurement of profiles of inaccessible transparent surfacesIng. Mojmír Šerýlecture room 35719. 09. 200310:00
Measurement of concentration and spectral characteristics of ion fieldsIng. Karel Bartušek, DrSc.lecture room 35712. 09. 200310:00
SIMS and exploitation of the current contrast of secondary electronsIng. Petr Babor, VUT FSI Brnolecture room 35705. 09. 200310:00
High resolution and high sensitivity diode laser spectroscopyProf. A. Sasso, Napoli Univ. lecture room 35719. 08. 200310:00
Optical tweezersProf. A. Sasso, Napoli Univ. lecture room 35719. 08. 200315:00
Exploitation of light trapped probe for measurement of very weak power interactions at a molecular level doc. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.lecture room 35720. 06. 200310:00
CERN: the state of the LHC project; superconductivity and cryogenics of the experiment COMPASSIng. Aleš Srnka, CSc.lecture room 35713. 06. 200310:00
Digital receiver with a big dynamic rangeIng. Ivo Viščorlecture room 35706. 06. 200310:00
Generation of ultra-short capacity pulses in FZU AS CRRNDr. Hana Turčicová, CSc., FZÚ AV ČR lecture room 35730. 05. 200310:00
Nanotechnology - a vision or reality?RNDr. Tomáš Šikola, CSc.lecture room 35716. 05. 200310:00
Non-diffractive optical beams and eddies doc. RNDr. Zdeněk Bouchal, Dr.; Př. Fak. UPlecture room 35709. 05. 200310:00
Study of mechanical properties of nanocrystal NbN/C-N coatings prepared using reactive sputteringRNDr. Vilma Buršíková, PhD, Př. Fak. MU lecture room 35725. 04. 200310:00
Structure of a human genome IIdoc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. BFÚ, AV ČRlecture room 35718. 04. 200310:00
Simulation of surface imaging using a non-contact method AFMDr. Radek Kalousek, VUT FSI Brnolecture room 35711. 04. 200310:00
Data flows around the lithographIng. Vladimír Kolařík, Ph.D.lecture room 35704. 04. 200310:00
Measurement of surface reliefs by an optically trapped probeIng. Petr Jákllecture room 35728. 03. 200310:00
Observation of trajectories of molecules and photons using Monte Carlo method. Applications at designs of a cryopump.RNDr. Věra Musilová, CSc.lecture room 35721. 03. 200310:00
Electronic contrast of a doped semiconductor and its explanationRNDr. Luděk Frank, DrSc.lecture room 35714. 03. 200310:00
Exciting laser for the pulse power laser system ASTERIXIng. Petr Jedličkalecture room 35707. 03. 200310:00
In vivo NMR spectroscopyIng. Zenon Starčuk jr., CSc.lecture room 35728. 02. 200310:00
New sources of electrons and correction of errors in imaging in the electron microscopeProf. Armin Delonglecture room 35721. 02. 200310:00
Principle and exploitation of the holographic confocal microscopedoc. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. ÚFI FSI VUTlecture room 35714. 02. 200310:00
Bayesian evolution quantification of generalized signals and spectra in NMRIng. Aleš Gottvald, CSc.lecture room 35707. 02. 200310:00
Biological electron microscopy of artefactsDr. Jana Nebesářoválecture room 35731. 01. 200310:00
Structure of a human genomeRNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. BFÚ AV ČRlecture room 35724. 01. 200310:00
Quantum-mechanical basis of nuclear magnetic resonanceIng. Zenon Starčuk jr., CSc.lecture room 35717. 01. 200310:00
Optical properties of low-energy field emission gunMgr. Robert Kolařík, PhD.lecture room 35710. 01. 200310:00
Power impact of light - Introductiondoc. RNDr. P. Zemánek, Ph.D.lecture room 35713. 12. 200210:00
Information and probability in NMRIng. Aleš Gottvald, CSc.lecture room 35706. 12. 200210:00
Tbe boundaries of grains - barriers for propagation of deformation - observation by TEMRNDr. Juliana Gemperlová, CSc. FZU AV ČR Prahalecture room 35729. 11. 200210:00
Semiconductor lasers in metrologyIng. Josef Lazar, Dr.lecture room 35722. 11. 200210:00
Optimization of measurement and data processing using statistical methodsIng. Josef Halámek, CSc.lecture room 35715. 11. 200210:00
Everhart-Thornley detector of secondary electrons (search)Ing. Ilona Műllerová, DrSc.lecture room 35708. 11. 200210:00
Laser interferometry with high resolutionIng. Ondřej Číp, Ph.D.lecture room 35701. 11. 200210:00
First experience with a scanning microscope JEOL 6700F Mgr. Jiřina Matějková, Ing. Antonín Rek, CSc.lecture room 35725. 10. 200210:00
Low-energy microscopy at SEM JEOL 6700FIng. Ilona Müllerová, DrSc.lecture room 35711. 10. 200210:00
Cathodoluminescent and detection systems presented at ICEM 15RNDr. Petr Schauer, CSc., Prof. Rudolf Autrata DrSc.lecture room 35727. 09. 200210:00
Multi-level imaging diffraction structures prepared by electron lithographyMgr. František Matějkalecture room 35713. 09. 200210:00
Laser cooling of metastable helium for surface analysisDr. Marcus Jacka (The University of York)lecture room 35729. 04. 200210:00
Multi-layer x-ray mirrors with resonance absorption for x-ray phase contrast in the dark fieldIng. Jaroslav Sobota, CSc.lecture room 35726. 04. 200210:00
A new scanning system for study of single-crystal imaging screensRNDr. Petr Schauer, CSc., Ing. Ivan Vlček, Petr Horáklecture room 35712. 04. 200210:00
Faults in adjustment in electron-optical systemsMgr. David Dvořáklecture room 35705. 04. 200210:00
Application properties (the good and the bad ones) of sigma-conjugated polysilylensProf. Ing. František Schauer, DrSc.lecture room 35701. 03. 200210:00
Optical microscopy in a near fieldProf. Pavel Tománeklecture room 35715. 02. 200210:00
Dynamic control of the beam position in an electron welding machineIng. Martin Zobačlecture room 35718. 01. 200210:00
Low energy scanning electron microscope for surface analysisIng. Vladimír Romanovský, Ph.D.lecture room 35704. 01. 200210:00
""Semiconductor lasers in laser metrology and spectroscopy" Dr. Ahmed Abou-Zeid, PTB Braunschweig, SRNlecture hall00. 00. 000000:00
00. 00. 000000:00 
© 2001-2016, ISI AS CR Last modification: 29. 9. 2015 14:45:23 Send comments and suggestions to webmaster here